Tilstandskontroll

Fjerndrift Nødlys Tilstandskontroll for sentraliserte nødlysanlegg.

FDNTS – Internettbasert tilstandskontroll for sentraliserte nødlysanlegg er vårt verktøy for sikker, kostnadseffektiv og miljøriktig drift av nødlysanlegg.

  • Kontinuerlig feilkontroll.
  • Utfører månedlige tester med dokumentasjon for brannbok.
  • Planlegging av preventivt vedlikehold ved årskontroll. Den virtuelle serveren logger målinger fra sensorene i sentralene.  Datafangsten analyseres og resultatene benyttes blant annet for å prediktere slitedelers rest levetid.  Den årlige kontroll og service fungerer som preventivt vedlikehold hvor slitedeler med for lav rest levetid til å fungere feilfritt fram til neste års service skiftes. Vedlikeholds planleggingen gir god utnyttelse av slitedelenes levetid, kost effektiv service og færrest mulig servicebesøk.
Kundegrensesnitt for online basert tilstandandskontroll av nødlysanlegg