Sirkulærøkonomi

Nødlys anlegg med sirkulærøkonomi

«Sirkulær økonomi er et prinsipp for økonomisk virksomhet som har som mål at
ressurser forblir i økonomien lengst mulig for på den måte oppnå både miljømessige
og økonomiske fordeler».

Bedrifter begynner nå å innføre sirkulær økonomisk tankegang, men det helt unike
med Nødlysteknikk er at vi startet denne prosessen allerede i 1996.
Våre referanseanlegg gjennom 20 år dokumenter at vi har utviklet et unikt totalt
konsept for sirkulær økonomi som fungerer i praksis.

Hvordan tilfredsstiller Nødlysteknikk kravet til sirkulær økonomi?

Systemets hovedkomponenter er designet for byggets levetid, mens slitedeler er
holdbare og enkle å skifte. Drift og vedlikehold er forenklet med test og kontroll via
internett baserte målinger og tjenester. Anleggene får kontinuerlig overvåking og høy
sikkerhet samtidig som det er meget kostnadseffektivt.

Unik miljø profil

Våre eldre referanseanlegg dokumenter vår unike miljø posisjon.

Produkter som holder hele byggets levetid, tilstandskontroll via internett og et servicesystem for fabrikkoverhalte slitedeler gir Nødlysteknikk en helt unik miljø profil.

Materialvalg og teknisk design er utviklet for hele byggets levetid. Men elektronikk kan på sikt feile, og dette dekkes av et servicesystem for «slitedeler».

Vårt servicesystem er et innbytte system som består i at vi ved behov sender fabrikkoverhalte slitedeler.  Delene sendes i vår gjenbruk retur emballasje og i vårt logistikk system.  Returnert elektronikk fabrikkoverhales og ny 4 års garanti inngår i servicesystemet.


Miljøvennlig servicesystem

I mere enn 20 år har samtlige armaturer fra Nødlysteknikk blitt merket med informasjon om vårt byttesystem.  Samtidig har bedriften utviklet et velfungerende overhalingssystem for innbytte elektronikk og logistikksystem med returemballasje.

Vårt servicesystem ivaretar også oppgradering til ny energieffektiv teknologi.  Som eksempel på oppgradering kan vi fremheve at våre eldre anlegg basert på lysrørteknologi meget enkelt oppgraderes til ny LED teknologi.


Miljømessige forhold vedrørende våre batterier

Vi benytter standardiserte batterier med bly kalsium legering. Batterier med bly har en særdeles høy gjenvinnings grad og i følge Batteriretur gjenvinnes nær 100% av batterienes materialer. Dette er mulig da blybatteriene er et standardisert produkt og blir tatt hånd om av en stor internasjonal industri. Bly kan gjenvinnes uendelig og brukes på nytt i produksjon av nye batterier.

Batteri gjenvinnings systemet fungerer ved at Nødlysteknikk betaler miljøavgift og Nødlysteknikk med flere samt alle kommunale mottak tar disse batterier i retur uten kostnad.  Batteriene behandles da videre av  AS Batteriretur.